Jdi na obsah Jdi na menu
 


  

 

 

KRÁTKÝ

KATECHIZMUS

NÁVOD

k základnímu vzdělávání karaimských dětí Zákonu Božímu a krátké dějiny karaismu

Napsal: Jákov Borisovič Šamaš

 

ja.jpg

 Přeložil a upravil: Nissim Valko

katech3.jpg

 

 Autor stránek děkuje Sergeji Šajtanovi za poskytnutí této knihy

 website translator plugin

free counters
 

free counters
 

Autor překladu NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO s bývalou mesiánskou judeo-křesťanskou komunitou Yehoshua ha-Mashiah Liberec a Třinec, dnes Bnei Miqra – Qaraim Liberec a Třinec, ani se skupinkou, která si říká Ruští Qaraimové v zahraničí, a jejíž většinu tvoří právě členové Yehoshua ha-Mashiah/ Bnei Miqra – Qaraim.  Autor překladu NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO s bývalým mesiánským rabínem, který se prohlásil za chachama výše zmíněné komunity, a který se vydával za potomka karaimů, a pomocí podvodu chtěl imigrovat do Izraele. Jeho podvod byl odhalen jak izraelskými úřady, tak izraelskou Radou Karaimských Mudrců. Autor překladu SE DISTANCUJE jak od veškerých aktivit a tvrzení skupiny Yehoshua ha-Mashiah/ Bnei Miqra – Qaraim Liberec a Třinec, tak od všech aktivit a tvrzení skupiny Ruští Qaraimové v zahraničí.

 

Author of the translation has nothing to do with former judeo-christian group Yehoshua ha-Mashiah from Liberec and Trinec (at this time this group use name Bnei Miqra – Qaraim), as same as author of translation has nothing to do with group Russian Qaraim Abroad (the base of this group forms people from mentioned judeo-christian group). Author of the translation has nothing to do with self-appointed „hakhams“,  leaders of above mentioned groups. Author of the translation disavows from all of their activities, claimings, projects, opinions and mystification.

Автор перевода не имеет никакого отношения к бывшей иудео-христианской группе Иегошуа га-Машиах из чешских городов Либерец и Тршинец (в настоящее время употребляют название Бней Микра - Караим), так же как и автор перевода не имеет никакого отношения к группе Русские Караимы за границей (база РКзГ люди из упомянутой иудео-христианской группы)Автор перевода не имеет никакого отношения к самозваным "гахамам", лидером вышеуказанных групп. Автор перевода дистанционируется от всех их действий, тезисов, проектов, мнений и мистификацией группы Русских Караимов за границей.

 

V textu jsou použity biblické pasáže a pasáže křesťanských Evangelií z webových stránek http://www.biblenet.cz/, v případě že se český text výrazně odchyluje od hebrejského originálu, je upraven. 

29072017