Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čím se liší karaimové od židů talmudistů?

 

Židé talmudisté věří kromě psaného Zákona Mojžíšova, i v ústní tradice, které byly podle jejich rabínů předány Mojžíšovi na hoře Sinaj.
Talmudisté tvrdí, že tyto tradice byly předávány po smrti Mojžíše z generace na generaci.
Později ze strachu aby nebyly zapomenuty, byly tyto tradice sepsány a uspořádány.
Vyznavači tohoto učení začali přidávat k biblickému učení další a další komentáře, které jsou buď zcela jasně v rozporu s Písmem Svatým, nebo mění význam jeho textů.
 
Postupně začalo docházet k teologickým sporům a neshodám, objevily se rozdílné výklady jednotlivých zákonů.
A tak se začaly valit potůčky, potoky a řeky komentářů, které se slily v moře rabínských pouček, které je známo jako Mišna a Gemara, ty dohromady tvoří Talmud (proto jsou vyznavači tohoto učení označováni jako talmudisti).
 
Talmud začal být šířen mezi lid, a slova v Talmudu obsažená, začala určovat smysl Božích slov.
 
Karaimové, kteří následují pouze Písmo Svaté, nenacházejí pro Talmud oporu v Písmu Svatém, proto se nepodřídili novým učením a zůstali věrnými syny starobylé víry a následují Zákon Mojžíšův tak, jak byl (dávno před vznikem Talmudu) předán Bohem prostřednictvím Mojžíše na hoře Sinaj.
 
Karaimové se stali oddělenou náboženskou skupinou, která nemá s židy talmudisty žádné vazby.