Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pesach - Velikonoce

Pesach (Velikonoce) פֶּסַח

Chag ha-Maccot (svátek nekvašených chlebů) חַג הַמַּצּוֹת
 

Tento svátek začíná večer 14-tého dne měsíce Nisan a trvá po dobu 7 dní, do večera 21-ho dne stejného měsíce.

První a poslední den je bohoslužebné shromáždění a v tyto dny je zakázána veškerá práce, s výjimkou přípravy jídla, dny mezi prvním a posledním dnem jsou chol ha-moed חֹל הַמֹּעֵד tedy polosvátky (během těchto 5 dní mohou být vykonávány pouze nejnutnější práce).

Tento svátek byl ustanoven na památku osvobození našich předků z otroctví v Egyptě.

Staří Izraelité neměli během svého odchodu z Egypta dostatek času připravit si na cestu kvašený chléb, a tak si museli připravit chléb z nekvašeného těsta ve formě placek, a proto je ustanoveno jíst po sedm dní Velikonoc nekvašené chleby מַצָּה macca, proto se svátek označuje i jako Chag ha-Maccot (svátek nekvašených chlebů).

Nekvašené chleby (macca) se pečou z nekvašeného těsta a bez soli ještě před začátkem Velikonoc. Před začátkem tohoto svátku je potřeba očistit celý dům, všechny domácí potřeby a nádobí od všeho kvašeného חָמֵץ chamec.

První večer svátku po bohoslužbě v kenase čtou karaimové doma הַגָּדָה hagada, což je příběh o vysvobození našich předků z Egypta, příběh vypráví o významu Velikonoc.

Pak všichni jí nekvašené chleby a hořkou zeleninu, která je připomínkou hořkého života našich předků v Egyptě.